Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler;

Hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde görülen ya da karşılaşılan odak aslında aynıdır. O da insandır ya da insana dair olandır. Arkeoloji biliminin temeli de aynıdır aslında, insan ve insana dair olan.

Geçmişe ve bugüne ait somut ve somut olmayan toplumsal birikimlerin tamamı arkeolojinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu kapsamda ele alınan her tür verinin değerlendirildiği, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği arkeoloji disiplini hem ülkemizde hem de dünyada ilgilenilen dönemlere göre farklı uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Birçok batılı ülkede içinde Türk kültürünün de yer aldığı İslam Arkeolojisi adı altında faaliyet gösteren arkeolojik çalışma sahası, ülkemizde Türk-İslam Arkeolojisi olarak temsil edilmektedir. Türk-İslam Arkeolojisi; çalışma sahasının başlangıcını Türklerin tarih sahnesine çıktıkları Orta Asya olarak belirlemiş, kapsama alanını ise Türk kültür ve medeniyetinin yayılma sahası olarak kabul etmiş yaklaşık 4000 yıllık bir süreci bilimsel bir bakış açısıyla değerlendiren yeni, özel ve dinamik bir bilim dalıdır.

Hedefi Türklerin İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası dönemlere ilişkin tüm değer ve birikimlerini arkeolojik bakış açısıyla ele alan ve değerlendiren “arkeologlar” yetiştirmek olan Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü 2014 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2019 yılında vermiştir.

Sevgili gençler,

Her ne kadar yeni teknolojiler ve modern yöntemler birçok problemi çözmüş gibi görünse de hiç kuşkusuz geçmişten alınacak çok ders var. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez”. Geçmişin gizemini keşfetmeye, Türk kültür ve sanatının derinliklerine inmeye, tüm değer ve birikimlerimize sahip çıkmaya, öğrenmeye, öğretmeye ve yaşatmaya var mısınız?

Kendiniz için yapacağınız en büyük iyilik bir ömür boyu yapmaktan zevk alacağınız bir iş ya da uğraş edinmektir. Bu, aynı zamanda size başkalarının hayatına dokunma fırsatı da sunacaktır.

Sevgiyle kalın…

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Harun ÜRER


Başa Dön