Bölüm Hakkında

 Türk-İslam Arkeolojisi, temelleri arkeoloji bilimine dayanan, Türk ve İslam sanatını, kültürünü ve medeniyetini araştırma sahası olarak kabul etmiş bir bilim dalıdır.

 Bölüm, adı, içeriği ve temsil ettiği dönem itibariyle Türkiye’de ve Dünya’da bir ilktir.

 Bölümün önceliği, Türk-İslâm medeniyetinin ürünü olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasıdır.

 Bu kapsamda; öğrenciler, teorik öğretimin yanı sıra deneyim imkanına da sahiptir. İzmir merkezinde yıl içinde de gerçekleştirilen kazı çalışmaları lisans ve yüksek lisans öğrencilerine adeta uygulamalı bir öğretim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, bölüm bünyesinde kurulan laboratuvarlarda kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallarında uygulamalı öğretim gerçekleştirilmektedir.

  Dört yıllık lisans öğretimi öncesinde sunulan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı, öğrencilere, küreselleşen dünyada ikinci hatta üçüncü bir dil öğrenme fırsatı sunarak benzerleri arasında fark yaratan bir ayrıcalıktır.

 

 

 

 2015-2016 öğretim yılından itibaren lisans öğretimine başlayan bölümümüzün öğretim anlayışını ve içeriğini kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür:

-Teorik ve pratik öğretim sayesinde kalıcı ve etkili öğrenme.

-Arkeolojik kazı çalışmaları ile bire-bir öğrenme fırsatı.

-Alan araştırmaları ile yerinde öğrenme fırsatı.

-Uygulama laboratuvarlarında pratik ve beceri geliştirme şansı.

-Teknik çizim ve görsel belgeleme konusunda teorik ve uygulama imkanı.

-Lisans öncesi ücretsiz bir yıl dil eğitimi fırsatı.

-Staj çalışması ile alanında daha güçlü bir mezuniyet fırsatı.

 

 

 

ÇALIŞMA OLANAKLARI

 

Mezunlarımız, lisansüstü eğitim ile akademisyen olarak devam etme fırsatının yanı sıra:

-Belediyelerin KUDEP birimlerinde uzman,

-Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, müzelerde ve koruma kurullarında raportör, uzman ve uzman yardımcısı,

-Mimarlık bürolarında eski eserlerin restorasyonunda danışman olarak çalışma imkanlarına sahiptir.

   Ayrıca, bölümde verilen uygulamalı eğitimle kazanılan  becerilerin geliştirilmesi halinde ilgili alanlarda serbest çalışma imkanına sahip olacaklardır.

 

 


Başa Dön