Prof. Dr. Turan Gökçe

Görevi : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
Görevleri :
 • Yeniçağ Tarihi A.B.D. - Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • Yeniçağ Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : turan.gokce ikcu.edu.tr
Telefon : 8500

Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Toska

Görevi : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D. - İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : sezgin.toska ikcu.edu.tr
Telefon : 8549

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla

Görevi : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. - Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : kemal.yayla ikcu.edu.tr
Telefon : 8561

Prof. Dr. Aydın Işık

Görevi : Felsefe Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Türk İslam Düşüncesi Tarihi A.B.D. - Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • Türk İslam Düşüncesi Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Felsefe Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : aydin.isik ikcu.edu.tr
Telefon : 8507

Prof. Dr. Burcu Güler

Görevi : Psikoloji Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Sosyal Psikoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : burcu.guler ikcu.edu.tr
Telefon : 8576

Prof. Dr. Cahit Telci

Görevi : Tarih Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Yeniçağ Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : cahit.telci ikcu.edu.tr
Telefon : 8508

Prof. Dr. Cenk Demirkıran

Görevi : Medya ve İletişim Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Görsel İletişim Tasarımı A.B.D. - Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı
 • Görsel İletişim Tasarımı A.B.D. - Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 8575

Prof. Dr. Çiğdem Ünal

Görevi : Coğrafya Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Türkiye Coğrafyası A.B.D. - Turkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.B.D. - Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : cigdem.unal ikcu.edu.tr
Telefon : 8504

Prof. Dr. Harun Ürer

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı
E-posta : harun.urer ikcu.edu.tr
Telefon : 8535

Prof. Dr. Osman Konuk

Görevi : Sosyoloji Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Kurumlar Sosyolojisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Kurumlar Sosyolojisi A.B.D. - Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : osman.konuk ikcu.edu.tr
Telefon : 8513

Prof. Dr. Ömür Ceylan

Görevi : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Eski Türk Edebiyatı A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : omur.ceylan ikcu.edu.tr
Telefon : 8509

Doç. Dr. Gülten Alır Derbent

Görevi : Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Arşivcilik A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : gultena gmail.com
Telefon : 8518

Doç. Dr. Nazım Ankaralıgil

Görevi : Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Yardımcısı
Görevleri :
 • Radyo Televizyon ve Sinema A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nazim.ankaraligil ikcu.edu.tr
Telefon : 8511

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın

Görevi : Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Yardımcısı
Görevleri :
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.yalcin ikcu.edu.tr
Telefon : 8577

Prof. Dr. Bülent Sönmez

Görevi : Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Felsefe Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : bulent.sonmez ikcu.edu.tr
Telefon : 8516

Prof. Dr. Nuran Aydemir

Görevi : Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Klinik Psikoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nuran.aydemir ikcu.edu.tr
Telefon : 8514

Prof. Dr. Özer Küpeli

Görevi : Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ozer.kupeli ikc.edu.tr
Telefon : 8506

Prof. Dr. Yahya Kemal Taştan

Görevi : Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Yakınçağ Tarihi A.B.D. - Yakınçağ Tarihi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : yahyakemal.tastan ikcu.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım

Görevi : Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : yilmaz.yildirim ikcu.edu.tr
Telefon : 8525

Doç. Dr. Burcu Öksüz

Görevi : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : burcu.oksuz ikcu.edu.tr
Telefon : 8532

Doç. Dr. Devrim Özkan

Görevi : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Radyo Televizyon ve Sinema A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : devrim.ozkan ikcu.edu.tr
Telefon : 8510

Doç. Dr. Elif Korap Özel

Görevi : Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Gazetecilik A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : elif.korap.ozel ikcu.edu.tr
Telefon : 8585

Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit

Görevi : Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ortaçağ Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : fatma.akkus.yigit ikcu.edu.tr
Telefon : 8534

Doç. Dr. Halil Saim Parladır

Görevi : Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Kurumlar Sosyolojisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : halilsaim.parladir ikcu.edu.tr
Telefon : 8528

Doç. Dr. Nurcihan Kiriş

Görevi : Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Deneysel Psikoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nurcihankiris gmail.com
Telefon : 8574

Doç. Dr. Özcan Yılmaz Sütcü

Görevi : Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Sistematik Felsefe ve Mantık A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ozcanyilmaz.sutcu ikcu.edu.tr
Telefon : 8536

Doç. Dr. Serdar Vardar

Görevi : Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Fiziki Coğrafya A.B.D. - Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : serdar.vardar ikcu.edu.tr
Telefon : 8567

Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu

Görevi : Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : beycan.hocaoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 1061

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın

Görevi : Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • - Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı

Görevi : Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Gelişim Psikolojisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : demet.vural.yuzbasi ikcu.edu.tr
Telefon : 8596

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Künüroğlu

Görevi : Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Sosyal Psikoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : filiz.kunuroglu ikcu.edu.tr
Telefon : 8566

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kağnıcı

Görevi : Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Eskiçağ Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman

Görevi : Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi A.B.D. - Bilim Tarihi ve Felsefesi Öğretim Üyesi
E-posta : hilal.kahraman ikcu.edu.tr
Telefon : 8519

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Sağnak

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. - Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : muhittin.sagnak ikcu.edu.tr
Telefon : 8562

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara

Görevi : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nilgunnurhan.kara ikcu.edu.tr
Telefon : 8521

Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen

Görevi : Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Uygulamalı Sosyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : selin.onen ikcu.edu.tr
Telefon : 8548

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Güzel

Görevi : Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Yeni Türk Dili A.B.D. - Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : sinan.guzel ikcu.edu.tr
Telefon : 8539

Prof. Dr. Anıl Yılmaz

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : anil.yilmaz ikcu.edu.tr
Telefon : 8515

Prof. Dr. Deniz Özkut

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : deniz.ozkut ikcu.edu.tr
Telefon : 8570

Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu

Görevi : Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : hanifeyasemin.mumcu ikcu.edu.tr
Telefon : 8538

Prof. Dr. Rysbek Alimov

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : rysbek.alimov ikcu.edu.tr
Telefon : 8517

Prof. Dr. Şaban Doğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : saban.dogan ikcu.edu.tr
Telefon : 8571

Doç. Dr. Akın Ersoy

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : akin.ersoy ikcu.edu.tr

Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : ersel.caglitutuncugil ikcu.edu.tr
Telefon : 8545

Doç. Dr. Haydar Yalçın

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : haydar.yalcin ikcu.edu.tr
Telefon : 8543

Doç. Dr. İlker Erdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ilker.erdogan ikcu.edu.tr
Telefon : 8563

Doç. Dr. Mehmet Ersal

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • - Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.ersal ikcu.edu.tr
Telefon : 8530

Doç. Dr. Mikail Acıpınar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mikail.acipinar ikcu.edu.tr
Telefon : 8529

Doç. Dr. Oğuzhan Şahin

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : oguzhan.sahin ikcu.edu.tr
Telefon : 8547

Doç. Dr. Sema Küskü

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : sema.kusku ikcu.edu.tr
Telefon : 8544

Doç. Dr. Yasin Bulduklu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ybulduklu erbakan.edu.tr
Telefon : 1075

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Abdurrezzak

Görevi : Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta :

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer Dağhan

Görevi : Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : aslihan.dincer ikcu.edu.tr
Telefon : 8541

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Hocaoğlu Uzunkaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayla_hocaogluu hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Melisa Kaya

Görevi : Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : caglamelisa.kaya ikcu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : eminesevinc.tok ikcu.edu.tr
Telefon : 8546

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Geçit

Görevi : Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : erdem.gecit ikcu.edu.tr
Telefon : 8557

Dr. Öğr. Üyesi Esra Tüylüoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatih.kahraman1 ikcu.edu.tr
Telefon : 8573

Dr. Öğr. Üyesi Halit Kartal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : halit.kartal ikcu.edu.tr
Telefon : 8572

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kolunsağ

Görevi : Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş

Görevi : Yakınçağ Tarihi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : irfan.kokdas ikcu.edu.tr
Telefon : 8533

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muhammet.ertoy ikcu.edu.tr
Telefon : 8537

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ozgur.aktok ikcu.edu.tr
Telefon : 8536

Dr. Öğr. Üyesi Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : pakize.arikan.sandikcioglu ikcu.edu.tr
Telefon : 8512

Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : sarp.alatepeli ikcu.edu.tr
Telefon : 8568

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe

Görevi : Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : secil.dumantepe ikcu.edu.tr
Telefon : 8540

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz

Görevi : Öğretim Üyesi
Görevleri :
 • Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. - Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : selcuk.turkyilmaz ikcu.edu.tr
Telefon : 8537

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : sebnem.parladir ikcu.edu.tr
Telefon : 8531

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şentürk

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tolga.senturk ikcu.edu.tr
Telefon : 3520

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aydoğan

Görevi : Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel

Görevi : Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : unal.senel ikcu.edu.tr
Telefon : 8527

Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : zumrut.gedik ikcu.edu.tr
Telefon : 8503

Öğr. Gör. Levent Kutlutürk

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : levent.kutluturk ikcu.edu.tr
Telefon : 8564

Öğr. Gör. Mithat Baver Zencir

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : mithatb.zencir ikcu.edu.tr
Telefon : 8526

Öğr. Gör. Side Yıldırım Ankaralıgil

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : side.yildirim.ankaraligil ikcu.edu.tr
Telefon : 1943

Ars. Gör. Afife Büşra Işıldak

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : afifeisildak gmail.com

Ars. Gör. Arslan Kılıç

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : arslan.kilic ikcu.edu.tr
Telefon : 8558

Ars. Gör. Asuman Baş

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : 190904039 ogr.ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Ayşe Ayvazoğlu

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ayse.ayvazoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 8552

Ars. Gör. Beyza Boyacı

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : beyza.ozen ikcu.edu.tr
Telefon : 8552

Ars. Gör. Bulut Yavuz

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : bulut.yavuz ikcu.edu.tr
Telefon : 8553

Ars. Gör. Bükre Kahramanol

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : bukre.kahramanol ikcu.edu.tr
Telefon : 8552

Ars. Gör. Ekim Ortaç Uludüz

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ekimortac.uluduz ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Elif Duran

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : elif.duran ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Fatih Kenar

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : fatihkenar.5426 gmail.com

Ars. Gör. Gamze Gürler

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : gamze.gurler ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Hüseyin Çalış

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : huseyin.calis ikcu.edu.tr
Telefon : 8550

Ars. Gör. Mahmut Halef Cevrioğlu

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : mahmuthalef.cevrioglu ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Mustafa Temizsu

Görevi : Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : mustafa.temizsu ikcu.edu.tr
Telefon : 8550

Ars. Gör. Neslihan Yortan

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : neslihan.yortan ikcu.edu.tr
Telefon : 8551

Ars. Gör. Ozan Çakmak

Görevi : Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : ozan.cakmak ikcu.edu.tr